Proizvodi

SVE KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU OD KOJIH BISMO POSEBNO IZDVOJILI:
- RUSKI KVASAC, VIŠE VRSTA
- DIKALCIJUMFOSFAT
- MONOKALCIJUMFOSFAT
- DEHIDRIRANA LUCERKA
- STOČNA KREDA
- STOČNA SO
- SOJINA SAČMA
- AMINOKISELINE

SPECIJALNI DODACI ZA STOČNU HRANU:
- AROME, U SARADNJI SA PROIZVOĐAČEM "LAH" NEMAČKA
- MIKROELEMENTI
- VITAMINI
- ANTIOKSIDANTI
- ZAKISELJIVAČI
- KAO I DRUGI ADITIVI ZA STOČNU HRANU

soja